Home

Welkom op de website van Kinderfysiotherapie Amersfoort. In deze praktijk werken de kinderfysiotherapeuten Ianthe van der Deijl en Carlijn van Barneveld.* Op onze website kunt u informatie vinden over ons, wat kinderfysiotherapie is en hoe u contact met ons kunt maken.

Kinderfysiotherapie Amersfoort biedt bewegen zonder omwegen. De vraag van ouders, kind of leerkracht staat centraal. Oefeningen worden, passend bij de mogelijkheden van een kind, spelenderwijs aangeboden. Elke behandeling is erop gericht een positieve en praktische bijdrage te leveren aan de motorische en sociale ontwikkeling.

© Liefwonder Fotografie van Monique Orie

© Liefwonder Fotografie van Monique Orie

Nieuws
Coronavirus: update 10-5-2020

Wij gaan onze zorg voorzichtig opschalen en kinderen ook weer in de praktijk zien. De zorg bieden wij momenteel nog wel op aangepaste wijze aan. Op advies van het VWS en RIVM voeren wij bij voorkeur, waar mogelijk, behandelingen via een videoconsult uit te voeren. Bij aanmelding in de praktijk maken we in eerste instantie afspraken via de telefoon en/of via een videoverbinding. Naar aanleiding van het eerste gesprek bepalen we vervolgens gezamenlijk of we de behandeling via videoconsult of face-to-face kunnen uitvoeren. Wanneer iemand in het gezin symptomen heeft die wijzen op COVID-19 is onderzoek en behandeling alleen mogelijk via een videoconsult en wordt onderzoek en behandeling in de praktijk of aan huis tijdelijk uitgesteld. Wanneer het voor de zorg van een kind noodzakelijk is en de zorg veilig en verantwoord kan worden uitgevoerd plannen we een behandeling in de praktijk of aan huis. Waar mogelijk worden deze behandelingen afgewisseld met videoconsulten.

Bij onderstaande klachten kan een (geplande) afspraak in de praktijk niet doorgaan:

 • Het bestaan van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheidsklachten en/of koorts (vanaf 38°C) bij zowel de patiënt als een van de andere gezinsleden.
 • Het bestaan van COVID-19 symptomen (www.rivm.nl) bij zowel de patient als een van de andere gezinsleden in de afgelopen 24 uur
 • De diagnose corona-virus bij de patiënt of gezinsleden in de afgelopen 14 dagen.

Bij het behandelen in de praktijk gelden de volgende hygiëneregels:

 1. Maximaal 1 begeleider per kind.
 2. Geen broertjes of zusjes mee naar de praktijk.
 3. 1.5 meter afstand van elkaar houden.
 4. Geen handen schudden.
 5. Handen wassen voor en na de afspraak.
 6. Hoesten en niesen in de elleboog.
 7. Zo min mogelijk gebruik maken van de toiletten.
 8. Buiten wachten of kort voor aanvang van de afspraak plaats nemen in de wachtkamer.
 9. Waar mogelijk komen ouders niet de behandelkamer in.

Nieuwe aanmeldingen

Bij nieuwe aanmeldingen zal de intake in eerste instantie plaatsvinden middels (video)bellen. Aan de hand van deze intake bepalen wij samen of behandeling in de praktijk noodzakelijk is of dat video-consulten op dit moment volstaan.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen:

Op advies van onze beroepsvereniging en in overleg met VWS en RIVM werken wij als kinderfysiotherapeuten in principe, ook als we binnen de 1.5 meter behandelen, zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Mocht u dit niet prettig vinden, dan is het werken met een mondkapje voor en handschoenen aan uiteraard ook een mogelijkheid. LET OP: In enkele gevallen kan het zo zijn dat een betrokken kinderarts het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wel heeft aangeraden. In dat geval is dit advies leidend.

Eerste aanspreekpunt:

Als kinderfysiotherapeuten blijven wij ook op dit moment, ter voorkoming van overbelasting van huisartsen en ziekenhuizen, het eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld motorische problemen, het bestaan van een voorkeurshouding en/of problemen met het houdings- en bewegingsapparaat. Bel of mail ons gerust bij vragen en/of het bestaan van klachten.

Kinderfysiotherapie Amersfoort is sinds eind 2015 actief bij Stichting De Droomboom: leren met autisme in Blaricum. De Droomboom biedt kinderen met autisme een unieke leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. De Droomboom behandelt en begeleidt kinderen in de leeftijd van twee tot acht jaar; De Droomboom werkt intensief en fulltime met de kinderen en hanteert de ABA-principes (Applied Behavior Analysis).

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering. Kinderen hebben recht op 18 behandelingen. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan onze privacy policy.


Kinderfysiotherapie Amersfoort | Dorresteinseweg 7 | info@kinderfysiotherapie-amersfoort.nl | T: 033 465 90 25  of M: 06 106 33 107 | Vind ons op Facebook

Als kinderfysiotherapeuten staan wij garant voor kwaliteit van zorg. Wij staan geregistreerd in het register van de NVFK/KNGF en in het BIG register.