Home

Welkom op de website van Kinderfysiotherapie Amersfoort. In deze praktijk werken de kinderfysiotherapeuten Ianthe van der Deijl en Carlijn van Barneveld.* Op onze website kunt u informatie vinden over ons, wat kinderfysiotherapie is en hoe u contact met ons kunt maken.

Kinderfysiotherapie Amersfoort biedt bewegen zonder omwegen. De vraag van ouders, kind of leerkracht staat centraal. Oefeningen worden, passend bij de mogelijkheden van een kind, spelenderwijs aangeboden. Elke behandeling is erop gericht een positieve en praktische bijdrage te leveren aan de motorische en sociale ontwikkeling.

© Liefwonder Fotografie van Monique Orie

© Liefwonder Fotografie van Monique Orie

 

Nieuws

Kinderfysiotherapie Amersfoort neemt deel aan het wetenschappelijk onderzoek GODIVA. Vind u het leuk om met uw kind (0-19 maanden) deel te nemen aan het door middel van video ondersteund bewegingsonderzoek? Dan kunt u dit aangeven bij onze kinderfysiotherapeuten. Meer informatie over het onderzoek: GODIVA

Kinderfysiotherapie Amersfoort is sinds eind 2015 ook actief bij Stichting De Droomboom: leren met autisme in Blaricum. De Droomboom biedt kinderen met autisme een unieke leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. De Droomboom behandelt en begeleidt kinderen in de leeftijd van twee tot acht jaar; De Droomboom werkt intensief en fulltime met de kinderen en hanteert de ABA-principes (Applied Behavior Analysis).

* Per 1 maart 2014 heeft Elma Moons haar praktijk Kinderfysiotherapie Amersfoort overgedragen aan Ianthe en Carlijn.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering. Kinderen hebben recht op 18 behandelingen. 


Kinderfysiotherapie Amersfoort | Bisschopsweg 175 | info@kinderfysiotherapie-amersfoort.nl | 033 – 465 90 25  | Vind ons op Facebook

Als kinderfysiotherapeuten staan wij garant voor kwaliteit van zorg. Wij staan geregistreerd in het register van de NVFK/KNGF en in het BIG register.