Home

Welkom op de website van Kinderfysiotherapie Amersfoort. In deze praktijk werken de kinderfysiotherapeuten Ianthe van der Deijl en Carlijn van Barneveld.* Op onze website kunt u informatie vinden over ons, wat kinderfysiotherapie is en hoe u contact met ons kunt maken.

Kinderfysiotherapie Amersfoort biedt bewegen zonder omwegen. De vraag van ouders, kind of leerkracht staat centraal. Oefeningen worden, passend bij de mogelijkheden van een kind, spelenderwijs aangeboden. Elke behandeling is erop gericht een positieve en praktische bijdrage te leveren aan de motorische en sociale ontwikkeling.

© Liefwonder Fotografie van Monique Orie

© Liefwonder Fotografie van Monique Orie

Nieuws

Kinderfysiotherapie Amersfoort neemt sinds 01-03-2019 deel aan het onderzoek HOOFDMAATJE, waarin verder onderzoek wordt gedaan naar het meten van een hoofdje ter bepaling van de mate van plagiocephalie (scheefheid) en/of brachycephalie (platheid) middels gebruikmaking van een foto. Vindt u het leuk om met uw kind deel te nemen aan dit onderzoek? Dan kunt u dit aangeven bij onze kinderfysiotherapeuten. Meer informatie over het onderzoek: www.hoofdmaatje.nl

Kinderfysiotherapie is verhuisd! Sinds maandag 16 april 2018 zijn we gevestigd aan de Dorresteinseweg 7 in Amersfoort.

Kinderfysiotherapie Amersfoort is sinds eind 2015 actief bij Stichting De Droomboom: leren met autisme in Blaricum. De Droomboom biedt kinderen met autisme een unieke leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. De Droomboom behandelt en begeleidt kinderen in de leeftijd van twee tot acht jaar; De Droomboom werkt intensief en fulltime met de kinderen en hanteert de ABA-principes (Applied Behavior Analysis).

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering. Kinderen hebben recht op 18 behandelingen. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan onze privacy policy.


Kinderfysiotherapie Amersfoort | Dorresteinseweg 7 | info@kinderfysiotherapie-amersfoort.nl | T: 033 465 90 25  of M: 06 106 33 107 | Vind ons op Facebook

Als kinderfysiotherapeuten staan wij garant voor kwaliteit van zorg. Wij staan geregistreerd in het register van de NVFK/KNGF en in het BIG register.