Home

Welkom op de website van Kinderfysiotherapie Amersfoort. In deze praktijk werken de kinderfysiotherapeuten Ianthe van der DeijlCarlijn van Barneveld en Gabrielle van Asbeck.* Op onze website kunt u informatie vinden over ons, wat kinderfysiotherapie is en hoe u contact met ons kunt maken.

Kinderfysiotherapie Amersfoort biedt bewegen zonder omwegen. De vraag van ouders, kind of leerkracht staat centraal. Oefeningen worden, passend bij de mogelijkheden van een kind, spelenderwijs aangeboden. Elke behandeling is erop gericht een positieve en praktische bijdrage te leveren aan de motorische en sociale ontwikkeling.

© Liefwonder Fotografie van Monique Orie

© Liefwonder Fotografie van Monique Orie


Nieuws

1-1-2023

Foto van Carlijn, Ianthe en Gabrielle

Per 1 januari 2023 heeft Kinderfysiotherapie Amersfoort de praktijk Kinderfysiotherapie Soesterweg van collega kinderfysiotherapeut Gabrielle van Asbeck overgenomen. We gaan met elkaar samenwerken en kunnen zo onze gezamenlijke expertise en ervaring bundelen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Kinderfysiotherapie Amersfoort is, naast de huidige locatie aan de Dorresteinseweg 7a, nu ook gevestigd aan de Soesterweg 378 te Amersfoort.

Carlijn, Ianthe en Gabrielle


Coronavirus:

Bij onderstaande klachten kan een (geplande) afspraak niet doorgaan:

  • Het bestaan van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheidsklachten en/of koorts (vanaf 38°C) bij zowel de patiënt als een van de andere gezinsleden.
  • Het bestaan van COVID-19 symptomen (www.rivm.nl) bij zowel de patient als een van de andere gezinsleden in de afgelopen 24 uur.
  • De diagnose corona-virus bij de patiënt of gezinsleden in de afgelopen 14 dagen.
 

Kinderfysiotherapie Amersfoort is sinds 2022 actief bij ABA-psychologen in Leusden. ABA-psychologen biedt kinderen met autisme een unieke leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. ABA-psychologen behandelt en begeleidt kinderen in de leeftijd van twee tot acht jaar; Zij werken intensief en fulltime met de kinderen en hanteren de ABA-principes (Applied Behavior Analysis).

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering. Kinderen hebben recht op 18 behandelingen. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan onze privacy policy.


Kinderfysiotherapie Amersfoort | Dorresteinseweg 7 | Soesterweg 378 | info@kinderfysiotherapie-amersfoort.nl | T: 033 465 90 25  of M: 06 106 33 107 | Vind ons op Facebook

Als kinderfysiotherapeuten staan wij garant voor kwaliteit van zorg. Wij staan geregistreerd in het register van de NVFK/KNGF en in het BIG register.