Home

Welkom op de website van Kinderfysiotherapie Amersfoort. In deze praktijk werken de kinderfysiotherapeuten Ianthe van der Deijl en Carlijn van Barneveld.* Op onze website kunt u informatie vinden over ons, wat kinderfysiotherapie is en hoe u contact met ons kunt maken.

Kinderfysiotherapie Amersfoort biedt bewegen zonder omwegen. De vraag van ouders, kind of leerkracht staat centraal. Oefeningen worden, passend bij de mogelijkheden van een kind, spelenderwijs aangeboden. Elke behandeling is erop gericht een positieve en praktische bijdrage te leveren aan de motorische en sociale ontwikkeling.

© Liefwonder Fotografie van Monique Orie

© Liefwonder Fotografie van Monique Orie

 
Nieuws
 
Coronavirus:

Bij onderstaande klachten kan een (geplande) afspraak niet doorgaan:

 • Het bestaan van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheidsklachten en/of koorts (vanaf 38°C) bij zowel de patiënt als een van de andere gezinsleden.
 • Het bestaan van COVID-19 symptomen (www.rivm.nl) bij zowel de patient als een van de andere gezinsleden in de afgelopen 24 uur.
 • De diagnose corona-virus bij de patiënt of gezinsleden in de afgelopen 14 dagen.

Bij het behandelen in de praktijk gelden de volgende hygiëneregels:

 1. Maximaal 1 begeleider per kind.
 2. 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 3. Geen handen schudden.
 4. Handen wassen voor en na de afspraak.
 5. Hoesten en niezen in de elleboog.
 6. Zo min mogelijk gebruik maken van de toiletten.
 7. Buiten wachten of kort voor aanvang van de afspraak plaats nemen in de wachtkamer.
 8. Waar mogelijk komen ouders niet de behandelkamer in.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen:

Op advies van onze beroepsvereniging en in overleg met VWS en RIVM werken wij als kinderfysiotherapeuten in principe, ook als we binnen de 1,5 meter behandelen, zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Mocht u dit niet prettig vinden, dan is het werken met een mondkapje voor en handschoenen aan uiteraard ook een mogelijkheid. LET OP: In enkele gevallen kan het zo zijn dat een betrokken kinderarts het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wel heeft aangeraden. In dat geval is dit advies leidend.

Eerste aanspreekpunt:

Als kinderfysiotherapeuten blijven wij ook op dit moment, ter voorkoming van overbelasting van huisartsen en ziekenhuizen, het eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld motorische problemen, het bestaan van een voorkeurshouding en/of problemen met het houdings- en bewegingsapparaat. Bel of mail ons gerust bij vragen en/of het bestaan van klachten.

Kinderfysiotherapie Amersfoort is sinds eind 2015 actief bij Stichting De Droomboom: leren met autisme in Blaricum. De Droomboom biedt kinderen met autisme een unieke leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. De Droomboom behandelt en begeleidt kinderen in de leeftijd van twee tot acht jaar; De Droomboom werkt intensief en fulltime met de kinderen en hanteert de ABA-principes (Applied Behavior Analysis).

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering. Kinderen hebben recht op 18 behandelingen. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan onze privacy policy.


Kinderfysiotherapie Amersfoort | Dorresteinseweg 7 | info@kinderfysiotherapie-amersfoort.nl | T: 033 465 90 25  of M: 06 106 33 107 | Vind ons op Facebook

Als kinderfysiotherapeuten staan wij garant voor kwaliteit van zorg. Wij staan geregistreerd in het register van de NVFK/KNGF en in het BIG register.