Prikkelverwerking

De prikkelverwerking (Sensorische informatieverwerking (SI)) speelt een belangrijke rol ontwikkeling van kinderen. Prikkelverwerking vindt plaats door middel van horen, zien, ruiken en proeven, voelen en evenwicht. Deze zintuigen zijn bedoeld om grenzen aan te geven bij het verwerken van prikkels. Ze zijn ook verbonden met emoties en gedrag. 

Voor gehoor, zicht, reuk en smaak, tast en evenwicht kan een kind een lage of een hoge prikkeldrempel hebben. Bij een lage prikkeldrempel reageert een kind snel op bepaalde prikkels. Bij een hoge prikkeldrempel reageert een kind minder snel of helemaal niet op bepaalde prikkels.

 Problemen met de prikkelverwerking kunnen bestaan uit:

Gebrekkige prikkelregistratieEen kind krijgt prikkels binnen maar niet weet hoe hij/zij hierop moet reageren. Dit zijn vaak afwezige, rustige kinderen.
Prikkelzoekend gedragEen kind zoekt voortdurend prikkels op. Dit uit zich in alles willen aanraken of ruiken en veel in de mond stoppen. Deze kinderen zijn vaak hyperactief.  
Vergrote gevoeligheid voor prikkelsEen kind is gevoelig voor prikkels. Dit uit zich in heftige reacties op prikkels welke het als onprettig ervaart. Een kind is onrustig en snel afgeleid.
Prikkelvermijdend gedrag Een kind wil bepaalde prikkels niet ervaren. Dit uit zich in weerstand tegen aanraken, bepaalde dingen niet eten, moeite met vieze handen en harde geluiden.  

Komen een of meer van deze beschrijvingen u bekend voor bij uw kind? Dan kan Kinderfysiotherapie Amersfoort samen met u onderzoeken of er problemen zijn in de prikkelverwerking van uw kind.

Onderzoek bij prikkelverwerkingsproblemen

Om meer te weten te komen over de prikkelverwerking voert Kinderfysiotherapie Amersfoort een onderzoek uit naar het bewegen. Ook maken we gebruik van verschillende vragenlijsten. Met het onderzoek en de vragenlijsten komen we meer te weten over de specifieke rol van betrokken zintuigen bij de prikkelverwerking.

Behandeling bij prikkelverwerkingproblemen

Tijdens het behandelen helpen we kinderen en ouders met het omgaan met problemen met de prikkelverwerking. Belangrijk doel daarbij is zo goed mogelijk meedoen bij de dagelijkse en schoolse activiteiten.  

Hieronder geven we enkele tips hoe u als ouder uw kind kunt helpen bij een hoge of lage prikkeldrempel.

Hoge prikkeldrempel:

  • Aansluiten bij de prikkels die een kind zelf al zoekt en deze uitbreiden.
  • Geven van meer prikkels in alledaagse activiteiten zoals bijvoorbeeld stevig wassen en afdrogen.
  • Geven van spelmateriaal dat beweging uitlokt en stimuleert.
  • Geven van verandering in licht, contrast, geluid en aanraking.

Lage prikkeldrempel:

  • Geven van rustige en voorspelbare bewegingen en prikkels.
  • Waarschuwen voor prikkels en tijd nemen om een reactie af te wachten.
  • Geven van een plek om tot rust te komen in een stil hoekje met weinig licht en zacht geluid.
  • Geven van een hoofdtelefoon om geluiden in de omgeving zachter te laten klinken.
  • Geven van stevig materiaal om op te kauwen en bijten.

Heeft u vragen over de prikkelverwerking van uw kind, neem dan contact met ons op. We vertellen u er graag meer over.