Behandelingen

Aanmelden
U kunt uw kind zowel met als zonder verwijzing van een arts aanmelden bij de kinderfysiotherapeut. Sinds 1 januari 2006 is de DTF, Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, wettelijk ingevoerd. Dit betekent dat aanmelding zonder verwijsbrief van een arts mogelijk is.

Werkwijzekids4
Indien het kind zonder verwijzing van een arts komt, vindt eerst screening en intake plaats om te zien of onderzoek en/of behandeling door de kinderfysiotherapeut zinvol is of dat het kind eerst door een arts, medisch specialist of collega fysiotherapeut gezien hoort te worden. Hiervan wordt verslag aan de huisarts gedaan. In principe geldt dit ook na verwijzing door een arts.
Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het probleem of het motorisch niveau van het kind. Indien nodig zal informatie bij de huisarts, specialist en ander betrokkenen worden opgevraagd. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt indien geïndiceerd een behandelplan op. De kinderfysiotherapeut doet verslag aan de huisarts of verwijzer.

Wilt u meer weten met welke klachten bij uw kind u bij ons terecht kunt? Of heeft u andere vragen? Kijk dan bij Veelgestelde vragen en bij Indicaties. Of neem contact met ons op.